Mensen die vragen,
zullen bij ons altijd slagen

De lijnen van Zember

 

Wat ga ik verdienen?

Wat je gaat verdienen wordt in overleg met het bedrijf waar je werkzaam bent afgesproken. Zember hanteert in alle tijde minimaal het wettelijk minimumloon of de lonen van de bij jouw bedrijf geldende CAO.

 

Wat heeft invloed op mijn netto loon?

Normaal gesproken spreek je met het bedrijf waar je werkt een brutoloon af. Wat daarvan netto overblijft, hangt onder meer af van de inhoudingen op het loon (sociale premies en belasting).

 

Wat houdt de loonheffingskorting in?

Loonheffingskorting is een verzamelnaam voor 6 verschillende heffingskortingen. Het is een korting op het bedrag aan loonheffing dat wordt ingehouden op je loon. Hierdoor betaal je minder belasting en zullen je bruto en je nettosalaris dichter bij elkaar komen te liggen. Elke werknemer heeft in principe recht op de loonheffingskorting. De loonheffingskorting mag maar bij een werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Kijk voor meer informatie even op www.belastingdienst.nl.

 

Hoe wijzig ik mijn loonheffingskoring?

Het wijzigen van je loonheffingskorting kun je doen via deze link of door Zember een e-mail te sturen via info@zember.nl.

 

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigingen?

Heb je een ander adres, e-mail of telefoonnummer? Stuur ons dan een e-mail sturen via info@zember.nl. Geef daarin ook duidelijk aan vanaf welke datum wij de nieuwe gegevens kunnen toepassen.

 

Wanneer wordt mijn vakantiegeld gestort?

Het vakantiegeld wordt eind mei / begin juni uitbetaald.

 

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

De jaaropgave staat begin februari van elk jaar op de website van Zember. Ook is deze daarna ten alle tijden op te zoeken via de pagina inloggen.

 

Ik heb een werkgeversverklaring nodig, ben wie moet ik nu zijn?

Omdat je bij Zember in loondienst bent, kun je bij ons je werkgeversverklaring opvragen. Dit kan via info@zember.nl.

 

Wat kan ik gebruiken als geldig legitimatiebewijs?

Onder een geldig legitimatiebewijs verstaan wij een paspoort of identiteitskaart met geldige einddatum. Bij de inschrijving van Zember dien je een kopie te maken van voor- en achterkant van het legitimatiebewijs. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs!

 

Ik heb een andere baan, wat nu?

Heb je een andere baan gevonden en betekent dit dat je niet meer zult gaan werken via Zember? Dan kun je het formulier beëindiging arbeidsovereenkomst invullen en getekend per post of e-mail naar ons verzenden.